WARTBURG 353 pro náročné

Svět motorů, č. 40/1973

Text: Ing. P. Košťál
Foto: M. Bakeš a autor

ŘADA ÚČELNÝCH DOPLŇKŮ • ANATOMICKÁ SEDADLA • RADIÁLNÍ PNEUMATIKY • ŘAZENÍ TAKÉ NA PODLAZE • ZATÍM JENOM V NDR

Automobily Wartburg 353, vyráběné od roku 1966, se staly okamžitě po zahájení prodeje u nás jedněmi z nejžádanějších a jejich obliba trvá stále, o čemž svědčí i ta skutečnost, že dodací lhůta je nejdelší mezi vozy na našem trhu. Psát o tom, že automobily Wartburg vynikají technologičností konstrukce, spolehlivostí a dílenským zpracováním by asi bylo nošením dříví do lesa. Více než 25.000 spokojených majitelů těchto vozů u nás může tyto skutečnosti jenom potvrdit.

Ani Wartburg 353 však není vozem, na kterém by nebylo možné ještě něco zlepšit. Toho si je samozřejmě výrobce dobře vědom, a tak uskutečňuje, při zachování základní koncepce motoru i podvozku, na voze postupně řadu úprav a zlepšení, které mají nejen odstranit zjištěné nedostatky a respektovat stále náročnější požadavky zákonných předpisů pro stavbu motorových vozidel, ale také vyhovět různým přáním zákazníků. Jsou to tedy nejen zlepšení, která jsou součástí standartního provedení, ale i řada prvků, dodávaných za příplatek na zvláštní přání.

Obr. 1: „Praktické“ posuvné střešní okno.

Je jistě pochopitelné, že byl ze strany naší redakce zájem získat k obvyklému krátkodobému testu také automobil Wartburg 353, vybavený všemi dodatky a zlepšeními, které je možno obdržet. Díky pochopení PZO Motokov se nám naše přání splnilo alespoň částečně. Vůz Wartburg 353, který lze vzhledem k výbavě označit jako de Luxe Super, nám byl zapůjčen pouze na pár dnů a jeho technický stav nebyl právě optimální, museli jsme proto od jízdních zkoušek upustit a omezit se jen na zevrubnou prohlídku a získání prvních jízdních dojmů. Mezitím však redakce Světa motorů získala příslib zástupce výrobního závodu, že nám automobil stejného vybavení bude brzy zapůjčen na delší dobu, abychom mohli uskutečnit všechna měření obvyklá v našich testech, včetně provozního zhodnocení.

Aby vyhověla individuálním zájemcům o své vozy, dodává automobilka v Eisenachu, bohužel nikoliv také na náš trh, několik dodatků nebo variant výbavy svých vozů podle přání zákazníka – samozřejmě za příplatek.

Obr. 2: Anatomická sedadla splňují všechny požadavky kladené na pohodlí řidiče a spolujezdce v moderním voze.
Obr. 3: Polohu sedadla lze měnit i ve svislém směru přemístěním šroubů v přední nebo zadní části držáku sedadla.
Obr. 4: Koncové světlo do mlhy je umístěné na levé straně zadního nárazníku.

Především je nutno vzpomenout přední anatomická sedadla, která splňují snad všechny požadavky, kladené na pohodlí řidiče a spolujezdce v moderním voze. Krajní části sedáku i opěradla vystupují výrazně z obrysu sedadla, jsou určena k zajištění opěry těla v příčném směru. Střední část je prohloubená, takže pocit, že sedíte doslovně v sedadle, nikoliv pouze na něm a „splynutí“ s vozidlem, které je podmínkou bezpečné jízdy, je téměř dokonalé. Poněkud obtížnější nastupování a vystupování, zaviněné zvýšeným okrajem sedáku, je nepatrná daň za ostatní výhody těchto sedadel, mezi které patří kromě možnosti změny nastavení polohy sedáku v podélném směru do 10 poloh i možnost změny polohy ve svislém směru, v jeho přední části do 4 poloh a v zadní do dvou. Sedadla jsou potažena kombinací textilní tkaniny (střední části sedáku a opěradla) a plastické kůže.

Další změnou proti standartnímu provedení je umístění řadící páky na podlaze. Nutno předeslat, že toto uspořádání je zřejmě jen snahou výrobce vyhovět těm řidičům, kteří „nemají rádi“ z jakýchkoliv důvodů řadící páku pod volantem, a je i variantou pro uspořádání s pravostranným řízením. Tato změna ovšem nepřináší žádné další výhody, protože mechanismus řazení se nezjednoduší a proto se nezměnila ani snadnost a přesnost řazení.

Obr. 5: Na přístrojové desce přibyl vlevo od volantu tažný spínač mlhových světlometů a koncového mlhového světla, vpravo pak průsvitný tlačný spínač varovných světel, zastávající zároveň funkci kontrolky.
Obr. 6: Radiální pneumatiky Pneumant jsou výrazným příspěvkem k bezpečnější jízdě na suché i mokré vozovce.

Podstatným zlepšením je také posuvná střecha, velmi příjemná zejména v horku, kdy díky zdařilému aerodynamickému řešení podporuje ventilaci, neruší však přílišným hlukem. Posuvná střecha sice poněkud zmenšila vnitřní výšku, místa je však stále dostatek i nad hlavami cestujících.

Významným příspěvkem k bezpečné jízdě je použití radiálních pneumatik, mlhových světlometů a koncového světla do mlhy. Pneumatiky Pneumant 165 SR 13 s desénem P33 výrazně zlepšují jízdní vlastnosti vozu. Podle údajů výrobce mají takřka dvojnásobnou životnost v porovnání se standartními diagonálními a díky menšímu valivému odporu se snížila i průměrná spotřeba paliva. „Mlhovky“ s halogenovými žárovkami i koncové světlo jsou výrobkem Kombinat Fahrzeugelektrik Ruhla.

Výbavu na přání doplňuje radiopřijímač značky Stern, který vyniká kvalitní reprodukcí a dostatečným výkonem reproduktorů, který oceníme zejména při rychlejší jízdě, kdy aerodynamický hluk je již dost výrazný.

Obr. 7: Vůz byl vybaven i předními světlomety do mlhy.
Obr. 8: Posuvná střecha přispívá k bezprůvanové ventilaci vozidla.

Závěrem tohoto stručného výčtu různých zlepšení výbavy vozu Wartburg 353 jedno postesknutí – je škoda, že vozidla prodávaná na našem trhu nejsou nabízena s možností zvláštní výbavy za příplatek. Jsme přesvědčeni, že řada nových majitelů by ráda připlatila za perfektní sedadla, radiální pneumatiky a posuvnou střechu, která se přestala dovážet pro údajný nezájem!